Matla A Lefifi

Ho Lemoha Maqiti a Satane, Ka ho a Chabisetsa ka Leseli la Lentsoe la Molimo

Sepheo sa Bibele e halalelang hase ho tsepamisa maikutlo kapa ho buoa ka Satane le mesebetsi ea hae. Empa leha ho le joalo, re fumana hangata bibele e pepesa le ho beha pooaneng semelo le mesebetsi ea hae.

Satane tsimoholong o qalile ele lenyeloi, empa eaba o tlaloa ke boikhomoso a ba le borabele ho Molimo, ea mo e ntseng. Eaba o batla ho lekana le ho tsoana le Molimo.  Litloaelo tsa liketsahalo tsa ‘muso oa lefifi oa Satane ha li ncha, esale a ne a li qale ho tloha tsimolohong. Esele a etsa liteko tse ngata khahlanong le ‘muso oa Molimo ho leka ho ketola. O fana ka tsela ea ho fihlela seo Molimo, a se entseng ka matla a Moea o Halalelang, ho fana ka matla a batemona.

Re bala bukeng ea Exoda, ka tsela eo linooe tsa Egepeta, li ileng tsa sebelisa matla a boloi, ho leka ho etsisa mehlolo eo Molimo a ileng ae etsa ka letsoho la Moshe. ‘Me bukeng ea Jobo, Satane o behoa pooaneng  ka monela Jobo, ka hore Molimo o mo sirelelitse. O ile a sebelisa bokhopo le ka tsenyo ea thepa, ho leka ho etsa hore Jobo a rohake le ho furalle Molimo.

Mekhoa ea Satane a bonahatsoa ka: ts’abo, lits’oso, lits’episo tsa matla kapa menate, liqabang le lipelaelo. Tse ling tseo a li hlahisang ho rona, li ee li hlahe eka li molemo, ebile li lakatseha. O qholotsa hore; “Na o rata ho tseba se tlang ho hlaha kamoso, kapa hona hoba le tseo ba bang ba lakatsang hoba le tsong?” O bile o tsepisa batho pholo le pholiso e hlola ho utloisisoa le ke Bo-ramahlale. Boithuto ba motsamao oa letsatsi, khoeli le linaleli kapa bolepi le bonooe li bonahala e le ntho tse senang kotsi kapa bobe, ha morao ho latela tsebetso ea matla a boloi ka ho ela linao, matsatsi le lihloliloeng tse ling, le ho hlompha lipalo le linomoro tsa mahlohonolo. Maikutlo e le hore tlisa kutloisiso ea hore meea e meng e lokela ho hlomphuoa le ho ts’ajoa, hobane e kaba le mang holima batho. ‘Me ebe satane o tsoasa ba seng hlokolosi ho lumela meeeng e joalo ka ho ba kenyetsa ts’abo.

Batho ka bongata ba iphumana ba le thahasellong ea lintho tseo qalehong li shebahalang li khahlisa kapa hona ho khahleha.  Ba bang ba ile ba leka: Ho baloa hoa liatla tsa bona, Ho sheba seipone sa ngaka tsa setso, Ho hlabela bafu liphoofolo. Le tse ling tse tsoanang tse tsona. Ba ipehile tlokotsing ka lebaka la ho rata tsebiso ea meea e lits’ila, ‘me ba ipaketse mathata a mangata.

Sepheo sa Satane ke ho hohola, a qetelle ka ho senya tumelo ea Bakreste ho Molimo. Mokreste o fumana tlhola ka ho ba le tumelo ho Kreste,Kreste a inotši. Tabatabelo ea ho tseba tse sa tsejoeng kapa takatso ea matla e susumetsa motho hore ka nako e ‘ngoe a bapale ka lintho tsa lefatše la bosatane. Ho itšepela Molimo ho tlisetsa motho phomolo le ka tse sa tsejoeng le hore a itšepele ka ho phethahala, matla a Kreste.

Qetella litaba tsa: Matla A Lefifi

Taba e qalileng ele thahasello kapa ho batla ho ba le maitsebelo e tšoasisa motho ka tepo ea tšabo, tšabo ea se ka etsahalang, tšabo ea matla a maholo, tšabo ea batho ba bang, tšabo ea Satane ka boeena. Litšabo tsena li khurumetsa motho ea itumelletseng ho kena masaoaneng. Satane o ipaka a na le pheko bakeng sa litšabo tsena. O fana ka matlanyana ha motho a ikobela lipehelo tse itseng. O re pheko ea tšabo ea meea e meng ke maruo kapa matla. Ke moo motho a neoang ka mekhahlelo e latellanang, matla ao ho ena le hore a mo fe khotso e fetisang, a kenang tebetebeng ea manyala a bosatane. Tšireletso eo Satane a e tšepisang ha e eo, ho tloha moo o nonosa motho tšireletso ka matla a mang hape a fetang a teng, ‘musong ona o khopo. Ena ke eona tsela ea tšebetso ea bokhumameli ba Satane.

Morero oa Satane ke ho ipeha sebakeng sa Molimo. Satane o hlotsoe ke Molimo hore a khumamele, eseng hore eena a khumameloe. Ha a na matla ‘ohle; a ke ke a hlola konyana ea Molimo; a  ke ke a fana ka tšireletso, ha a batle re phele hantle re iketle. Le ha ho le joalo o ntse a tsoelapele ho sebelisa matla holima batho, ho etsa hore ba mo sebeletse. O leka ho hlokisa batho tšepo ho Molimo le ‘muso oa hae. O leka ho ikhahela ‘muso oo eena e tla ba morena ho oona. Tsena o li etsa ka tšabo le tšepiso ea matla ao a senang ’ona. O etsa limaka ho etsa hore batho ba mo hlomphe le ho mo tšaba(2 Bakorinthe 11:14-15). Litlamorao tsa mekhoa ena ea hae ke ho luka khotso bathong, malapeng le mebusong. O bofa batho, o ba etsa hore ba ikutloe ba le tsietsing ha ba leka ho tšoasoloha.

Satane ke sera se bohloko ka ho fetisisa, se soele ka ho fetisisa, se mano ka ho fetisisa, le se khopo ka ho fetisisa seo u nang le sona. Ha a na boitlhompho hohang. Ke raleshano, ‘me ‘nete ha e eo ho eena- “hobane ke eena ea leshano, le ntate oa ea leshano”(Johanne 8:44). Ke ‘molai ebile ke mosenyi. Ke motso oa lehloeo le bobe. O khopo ‘me botle le bo bonyane feela ha bo eo ho eena.

Satane ke mohlohleletsi oa bobe. Ha ho tlolo ea molao kapa sebe se sebe se litšila haholo bakeng sa hae. Ke eena ea bakang lehloeo lohle, lipolao tsohle, tlhekefetso eohle ea bana le basali, tšebeliso e mpe ea lithethefatsi eohle, manyala ‘ohle, ho pshatleha hohle hoa malapa, liqabang tsohle, boloi bohle, bomenemene bohle. O thabisoa ke ho baka lipolao ka lebaka la likamano tsa lerato le tlolo ea molao e etsoang khahlanong le ba senang molato ba mpang ba oela matsohong a ba khopo. O soele ebile ha a na qenehelo le lereko. Tšollo ea mali le lefu ke lisebelisoa tseo a fihlelang se a se batlang ka tsona. O tlile “ho utsoa, ho hlaba le ho timetsa” (Johanne 10:10).

Bosafeleng ba Satane bo reruoe khale. Ho na le sebaka sa mollo o sa feleng se hloletsoeng eena le manyeloi a hae (Matheu 25:41). Thahasello ea hae ke ho lopetsa bongata ba batho hore ba ilo hlokofatsoa le eena. O oa tseba hore a ka etsa sena ka ho nyelisa le ho senya tumelo ea rona ho Molimo. O tla etsa sena ka ho phephetsa phatlalatsa lentsoe la Molimo kapa ka ho khothaletsa ka masene, bofoofo, bohlasoa le ho se ele hloko Bokreste.

Hona le tokoloho litlamong tsa Satane. O u etsa hore u lumele hore ha hona tsela ea ho tsoa litlamong tsa hae. Bibele e re bolella hore Morena Jesu o tlile ho lokolla bohle ba tlamiloeng. O tlile ho fana ka bophelo. Morena Jesu ke eena tsela, le ‘nete le bophelo (Johanne 14:6). Bophelong bah ae, Jesu haa le lefats’eng, O bonts’itse matla ao a nang le ona holima Satane ka ho hanela meleko ea Satane le ka ho leleka meea e lits’ila ka lentsoe la Molimo (Mattheu 4:1-11, Mareka 9:25-26). Morena Jesu o hlotse matla a Satane ka ho shoa sefapanong, le ka ho tsoha bafung.

Na re ka fumaneha sebakeng sa ho fumana tlholo ee, le ho hlola sera se seholo sa meea ea rona? Ntlha ea pele re lokela ho elellloa hore re hapiloe ke Satane le hore re tlanngoe ke ts’abo ea hae. Re lokela ho lumele hore hona ke ho siteloa Molimo hape re lahlehile ha re ikhethela ho lula boemong boo. Ha eba re a eba re elelloa hore ha re khone ho itokolla litlamong tsa Satane, re lokela ho lla ho Molimo ka lipelo tsohle tsa rona hore a re lokelle. Re lokela ho baka le ho furalla libe tsa rona. Ka tumelo, re lokela ho amohela Mali a lopollang a Morena Jesu Kreste sebakeng sa libe tsa rona. Re lokela re inehele ho Molimo, re be re amohele ts’oarelo e tsoang ho Eena, hape re utloe lentsoe la Hae. Ka ho etsa tsena tsohle U re fa khotso, A be a khutsise ho ts’oenyeha ha lipelo tsa rona, A tsoarele libe tsa rona, A re fe le semelo se secha, joale re be bana ba Hae ka sebele. Sena ke sona tlhaloso ea ho tsoaloa la bobeli. Motho ea hanang pitso ea Molimo o ntse a le ‘musong oa Satane, ‘me mothetsi e leng Satane o tla ea le motho ea joalo timelong. Ha eba u sa utloisisi morero oo Molimo a u etselitseng ona, ithute Lentsoe la Molimo, u be u mo rapele ka ‘nete eohle, Eena u tla u bonts’a tsela. Molimo o u bitsetsa ho Eena, ‘me u batla hore u tsoe litlamong tsa Satane. Molimo a u hlohonolofatse. Bala Pesalema 91]

Tseo o ka li balang:

Luka 11:20-23 …….. Ea matla ho feta Satane

Ba-Roma 6:20-23 ... Tokoloho sebeng

Esaia 61:1…………..Tokoloho ea bathopuoa

Ba-Roma 8:1-2 ….…Tokoloho tsuoong

Hokahana le Rona

Kopa libukana

Pale Eo U Lokelang Ho E Tseba

Bible and Candle

Tsimolohong ho ne ho sena letho holima lefats’e.

Ho be ho se litlhapi.

Ho sena linaleli sebakeng sa leholimo.

Qetella litaba tsa: Pale Eo U Lokelang Ho E Tseba

Ho sena maoatle, leha e le lipalesa tsa naha.

Lefats’e le le feela,  ‘me le tletse lefifi.

Empa Molimo Eena, o ne a le teng.

Molimo o ne a na le morero o motle. ‘Me o ne ana le mohopolo oa lefats’e le khahlehang. ‘Me eitse ha a ratile, a fela a le etsa. Molimo o hlolile lefats’e joalo feela, ntle ho kopanya letho empa ka polelo ea taelo, eaba o re: “lefats’e ha le be teng” eaba le fela le eba teng. A etsa leseli. A etsa linoka le maoatle, a apesa lefats’e ka joang ba naha, le linonyana, le liphoofolo, le lifate. ‘Me a qetella ka ho bopa motho ka sets’oano le sebopeho sa hae. A ba etsa e le e motona le e motsehali. ‘Me mabitso a bona eaba Adama le Eva.

‘Me Molimo a ba rata haholo. ‘Me mantsibua ha ho pholile, Molimo o ne a ba etela ts’imong e ntle ea Edene. Ts’imo eohle ne ba ee filoe ho ithabisa le ho ja ho tsoa ho eona, ha ese sefate se le seng feela, se har’a ts’imo, seo Molimo a ba hanetseng ka sona hore ba se seje. ‘Me Adama le Eva ba ne bathabile ka matsatsi ohle, eaba satane, sera sa Molimo,o oa ba leka. ‘Me ba amohela teko ea hae ‘me ba latsoa le ho ja sefate seo Molimo a ba laetseng hore ba se se je. Ba siteloa Molimo ka hona. Eaba lekhetlo la bona la pele la ho soaba le ho hlajoa ke lihlong tse kholo. Eaba ha ba sa buisana le Molimo. Ba ne ba le bohlokong le mats’oenyehong. Ba se ba ke ke ba phela ka ho sa feleng ‘me ba ne ba lokeloa ke lefu. Eaba ba apareloa ke lihlong le masoabi a maholo.

Empa o ile a tsepisa ho ba thusa. A re ha nako li se li phethahetse, o tla romela Mor’a hae Jesu lefats’eng. ‘Me Jesu o tla theoha leholimong, ho etsa tsela ea hore batho ba fumane pheko ea sebe, le ho tlisa tsoarelo.  Hore tsoarelo ea libe e hlahe, O ne a lokela hore a hlokofatsoe a be a shoe bakeng sa batho bohle. Ba ile ba thaba haholo ha Molimo a romela ‘Moloki! Adama le Eva ba ile ba ba le bana le litloholo. Nako ha e ntse e tsamaea, batho ba ‘na ba ata lefats’eng.

Molimo o ne a batla hore motho e mong le e mong a lule a thabile. ‘Me a ba bolella seo ba lokelang ho se etsa. Mona ke lethathamo la melao eo Molimo a ileng a fana ka eona (Exoda 20:3 –17):

  1. U se ke oa ba le melimo e meng pela sefahleho sa ka.
  2. U se ke oa iketsetsa sets’oants’o se betliloeng, leha e le sets’oants’o se le seng sa tse holimo leholimong, leha e le tse lefats’eng.
  3. U se ke oa tlaela ka lebitso la Jehova, Molimo oa hao.
  4. Hopola letsatsi la phomolo (Sabatha) ho le khetha.
  5. Hlompha ntat’ao le ‘m’ao.
  6. U se ke oa bolaea.
  7. U se ke oa feba.
  8. U se ke oa utsoa.
  9. U se ke oa etselletsa oa heno ka leshano.
  10. U se ke oa lakatsa ntlo ea oa heno, u se ke oa lakatsa mosali oa hae.

Melao ena e ile ea ngoloa ka bibeleng hore le rona re tle re ee bale. ‘Me ha re ka lemoha ho ee boloka, eba re tla tlala ka thabo lipelong tsa rona. Empa Satane eena ha rate ha re ka boloka melao eo ea Molimo. ‘Me ka nako tse ling o re bolella hore re utsoe ntho tse ling, ha ho se motho ea re bonang. Empa leha ho le joalo Molimo o tseba tsohle leha batho ba ke ke ba tseba hore u utsoitse. Ka hobane o bona hohle, le sephiring. ‘Me ka nako e ngoe teng, Satane o re leka, ka hore re buoe leshano, ka hore ha hona motho ea tseba le fumana ‘nete ea taba. Empa Molimo oa e tseba. Hobane o utloa tse buoang hohle.

‘Nete ke hore ha re etsa lintho tse tlasa tsutsumetso ea Satane,  re ikutloa molato, ‘me ha re be le thabo ka hare. Molimo oa u rata, ‘me o batla ho re thusa ho etsa ho lokileng, le hore re loke pela hae. Ke ka hoo, a ileng a romela Jesu lefats’eng. Molimo o ile a hopola tsepiso ea hae, ea ho romela ‘Moloki. ‘Me kamora lilemo tse ngata, eaba Jesu oa tsoaloa e le lesea. A hola ea ba monna. A etsa lintho tse kholo tse makatsang. A folisa ba kulang. Lifofu tsa boela tsa bona hape. A hlohonolofatsa bana ba banyenyana.

Jesu ha a ka a etsa letho le lebe, leha e le sebe. O ile a bolella batho ka taba tsa ‘muso oa Molimo, le hore eka khona ba utloe le ho hlompha Molimo. Empa kamora nakoana sera sa Jesu se ile sa ‘molaea, sa mo thakhisa sefapanong, A shoa Jesu.

A utloisoa bohloko, a shoela libe tsa batho bohle ba lefats’e, ‘moho le bona ba ileng ba mo thakhisa sefapanong. Jesu o ile a patoa lebitleng. Eaba ho etsahala see makatsang. Ha a ka a lula lebitleng hore a be a bole. Empa a tsoha bafung!

Eaba o nkeloa maholimong, ka leru. Ha barutuoa ba hae ba mo talimile ha nkeloa holimo, eaba ho hlaha lenyeloi le re ho bona: “ Jesu eo le ‘moneng a nkeloa leholimong, o tla boela a khutla hape”.

Jesu o shoetse libe tsa rona, ‘me o rata ha re ka soabela libe tsa rona, ‘me eaba rea li bolela ho eena. Eena o malala-a-laotsoe ho re tsoarela.

Re ka rapela Ntate Molimo ka nako eohle. ‘Me Eena o utloa lentsoe le leng le le leng, ‘me o tseba mehopolo eohle. Ke Eena feela ea etsang re ikutloe re tletse ka thabo ka hare tsoarelong ea libe. ‘Me re qale re utloe re batla ho etsa ho lokileng. Le hona ho bonts’a batho mohau le mosa.

Molimo o bopile motho e mong le e mong a mo fa, boikhethelo, re ka khetha ho latela Molimo, kapa ho latela Satane. Empa lentsoe la Molimo le re: ha re lahla Molimo re lahla bophelo, ‘me o tla re lahlela liheleng. ‘Me lihele ke n’galo e ts’abehang eo ho leng lillo, litsikitlano tsa meno, le ho cha ka ho sa feleng.

Empa ha re khetha ho rata le ho utloa Jesu , re tla ruoa ‘muso oa maholimo, ‘me O tla re nkela leholimong. Leholimo ke sebaka se setle ka tsela e hlollang, lehae la Molimo le Mor’a hae, Jesu. Ke lehae la lerato le leseli feela. Moo re tlo lula re thabile ka mehla hobane ha hona lillo, bohloko, le bokulo.

Hokahana le Rona

Kopa libukana

Lerato—Tlhoko Ea Mantlha Ea Lefats’e Kajeno

Tlhoko Ea Mantlha Ea Lefats’e Kajeno

Lerato… ke lentsoe le monate ka puo efe kapa e feng e teng lefats’eng. Ebe le tlisang likelellong: Khahleho, tsotello, mofuthu, mosa, kutloisiso, polokekeho le tse ling? Empa inahanele e le uena, hantle lentsoe le monate lee, le bolellang? Na u batla ho ratoa? Uena na oa rata?

Molimo ke lerato, ‘me lerato la hae le ikahetseng ka lipelong tsa rona, le re ruta ho rata le ho ratoa. Molimo ke eena mohloli oa lerato, ‘me le kolla ho Eena. 1 John 4:16 e bale tjena; “‘Me rona re tsebile, re bile re lumetse lerato leo Molimo o re ratang ka lona. Molimo o lerato, ‘me ea lutseng leratong o lutse ho Molimo, ‘me Molimo le oona o lutse ho eena.” Ha hona motho ea tla atleha ho fumana lerato kapa ho ikutloela lerato, kantle le ho le batla ho Molimo, le ka Molimo.

Tse ling tsa lintho tse emang khahlanong le lerato ke: Lehloeo, ho se tsepahale, mona, le lintoa. Re lokela ho sheba maemo a mangata a tsoelapele lefats’eng lohle, le ka hara malapa a mangata ho utloisisa hore kannete hona le tlhokeho e kholo ea lerato.

Ebe oena u ikutloa joang? U utloa o ratoa ho lekana? Na o na le bohloko bo pelong ea hao, bolutu bo sa tloheng, hobane u utloa o sa khahlehe, o sa utloe mofuthu? Na ka nako tse ling u ee o utloe e kare ha hona motho ea o khathallang? Na o holetse ka hara lelapa la batsoali ba neng ba sa ratane, kapa ho rata bana ba bona? Maikutlo ana a tloaelehile kajeno lefats’eng, moo ntho e kapele ele boitsoaro ba boikhabi “ ‘Na pele!”. Boikhabi bo tsoaloa ke batho ba e ntsoeng ntho tse bohloko, ebe li ba etsa ba be pelo tse bohloko.

Lerato hase ts’uts’umetso feela e batlang ho khotsofatsa lithahasello tsa lona, ka ho utloisa  ba bang bohloko. Khahleho eena eo batho ba bang ba ee bitsang lerato, ke boikhabi hobane ke ho batla hore ho thabe uena feela. Lerato ha le tumise, boitsoaro ba ho icheba bo-uena feela.

Qetella litaba tsa: Lerato—Tlhoko Ea Mantlha Ea Lefats’e Kajeno

Ha re hlaheloa ke maemo a thata bophelong, hoo hase sesupo sa hore Molimo ha re rate kapa hona ho re ela hloko. Molimo ka nako e ‘ngoe o lumella maemo a thata ho re hlahela, molemong oa rona ho ithuta ho hong maemong a joalo. Motsoali ea nang le lerato la ‘nete ha se kamehla a fang ngoana seo a se batlang, empa o ee a time ngoana lintho tse ling, molemong oa ngoana eo.

Lerato le ints’a sehlabelo. Lerato la sebele le batla se molemo bakeng sa ba bang. Lerato le mofuthu, kutloelo-bohloko, le mosa. Ha eba feela re rata ele ka ‘nete, re tla hlokomela kajeno le kamoso boiketlo ba bohle ba re potileng pela rona. Monna ebile ele ntata bana, ea nang le lerato, o bonts’a khahleho ea hae ho mosali oa hae le ho bana. A ka etsa ka matla le ho iketsa sehlabelo bakeng sa polokeho,le  boiketlo ba lelapa la hae. Mosali le ‘m’e ea ratang ele kannete, o tla hlompha monna oa hae, a be a kenye ka ho bana ba hae tlhompho le lerato ho batsoali ba bona, le ho bona ele bana. O tla etsa lelapa le mofuthu, le bolokehileng. Jesu o ile a etsa mohlala oa lerato, ka ho shoa lefu le neng le sa mo tsoanele sefapanong.

Ha feela o utloa thloko ea lerato, ha eba o hlorile pelong, o ka fumana lerato la ‘nete. U ka fumana sena, ka ho fana ka bo-oena bohle ho Molimo. Molimo o rata ka pheello, tsotello e senang meeli. Oa u tsotella, ebile o batla ho arolelana le oena le ho u thusa mathateng ohle a bophelo. Ha u utloa o le bolutu, ‘me u lekanya hore, ha hona ea u tsotellang, u ka ba le bonnete ba ea nehelaneng ka Mor’a hae, bakeng sa mathata le ho ts’oenyeha ha hao. Ka nako ea hao, ea ha u hlorile, ka matsatsi a mabe, Molimo o tla be a ntse a le teng ho ts’elisa, ho matlafatsa, le ho fa tsela ha o ka tla ho eena.

Ha eba ha u tsebe na u ka fumana Molimo joang, u lokela ho ts’ollela pelo ea hau ho Eena, ‘me Eena o tla u utloa. Haeba u utloa ekare u sitoa ho ts’epa mang kapa mang, leha ele Molimo, mo bolelle seo o ikutloang sona. ‘Me o mo kope hore ao bontse tsela. Haeba u ikutloa u le moetsalibe ea senang ts’epo ea ho fumana tsoarelo le lerato, tloho ho Molimo ka pelo ea hau, u sokolohe le ho furalla libe tsa hao tsa khale. U tla bona hore efela Molimo ke ntatao ea lerato, ha fela o ka tla ho Eena ka pelo eohle ea hau. ‘Me u ikemiselitse ho utloa seo a se hlokang ho uena.

Ha Molimo a u tsoarela, ebile ao amohela, o tla utloa lerato, ‘me u hahe likamano le eena, tseo ho seng letho kapa motho ea ka li senyang. Likamano tsena li ka senyeha ha fela o ka mo furallang, eaba ha o boloke litaelo tsa hae.

Ha joale u se o tsebile lerato, ‘me u se o se moithati, u tla fumantsoa ts’ireletso. Ts’ireletso ea ho tseba hore oa ratoa, e bula pelo ea ho tsotella le ho khathalla ba bang. U ke ke oa hlola, o ts’oenyeha ka hore na batho ba u atamela joang. U tla fumana hore u se o ts’oengoa ke lithloko tsa bana beno, ‘me o na le tjantjello le khahleho e kholo ea ho sebeletsa Molimo ea u ratang. Ha khahleho ea hao, e se e se hoba moithati le ho ba moikhabi, eba joale Molimo o qala a o hlohonolofatsa, a bile a bula kelello ea hao bakeng sa linnete. Thuto e hlahang ka ho 1 Ba-Korinthe 13 e tla u thusa haholo ho utloisisa sena.

 Molimo le eena o na le lelapa lefats’eng. A ka u tataisetsa lelapeng lena la Hae, eleng moo u tlang ho fumana, bohle ba mo sebeletsang le ho etsa thato ea Hae. Hona ke kereke ea hae. Jesu o itse: “Bohle ba tla tseba ka hona hore le barutuoa ba ka, ha le ratana” (Johanne 13:35) Lena ke lerato la ‘nete, le tsotellang, arolelanang le ho khalema.

Ha u batla ho tseba haholo ka lerato, bala Evangeli ea Johanne. Bala khaolo ea 53 ea buka ea Esaia, moo moporofeta, a re bolellang ka sehlabelo sa Jesu se re etsang seo re leng sona kajeno. Bala ts’episo ho Pesalema ea 91. Bala Pesalema ea 23 le 1 Ba-Korinthe 13. Lumella Molimo ho etella pele ha u ntse o tsoelapele ho bala mangolo ao.

Ho ka ba le ho emisa hoa ho hlora le ho se thabe ha hao. Lumella Molimo ho nka taolo ea bophelo ba hao. Ikutloele lerato la Molimo, eleng hlohonolofatso e kholo ea mantlha eo motho mang le mang a ka e fuoang. Molimo ao hlohonolofatse.

1 Ba-Korinthe 13:1-8, 13

“Leha nka bua lipuo tsa batho le tsa mangeloi, empa ke sena lerato, ke its’oanela feela le ts’epe e llang kapa lekapa le etsang molumo o mohoo. Leha nka ba le neo ea boporofeta, ‘me ka tseba liphiri tsohle tsa Molimo, ka ba ka liu tloisisa, esita leha nka ba le tumelo eohle e hlokahalang ho suthisa lithaba, empa ke sena lerato, ha ke letho. Leha nka fana ka tsohle tseo ke nang le tsona, esita leha nka neelana ka ‘mele oaka hore o chesoe, empa ke sena lerato, ha ho nthuse letho. Lerato le na le mamello, lerato le mosa; ha le na mohono ,ha le na boikakaso, ha le na boikhohomoso, ha le na mekhoa e mebe, ha le ikhopolele, ha le halefe, ha le na lisuoa, ha le thabele bokhopo ,empa le thabela ‘nete. Le iphapanyetsa tsohle, le lumela tsohle, le ts’epa tsohle, le mamella tsohle. Lerato ha le ka ke la fela le kamohla, empa lipolelo tsa boporofeta li tla feta, le neo ea maleme a sele e tla khaotsa, le tsebo e tla fela. Joale tsena tse tharo, eleng tumelo, le ts’epo, le lerato, li tla nne li be teng, empa e kholo ho tsona ke lerato.”

Hokahana le Rona

Kopa libukana